Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, nie obsługuje strony moja-polisa.eu.

Zalecamy zainstalowanie i używanie jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Maxthon
Pomyśl o przyszłości
Ubezpiecz się!  Oszczędzaj!   Zarabiaj!  -  Z NAMI

Nie licz tylko na szczęśliwy los. Niekorzystne przypadki i prawdziwe nieszczęścia mogą zdarzyć się również Tobie. Także Ty możesz zachorować, ulec wypadkowi i utracić zdolność zarobkowania. Ty także „dorośniesz” i staniesz się emerytem. Zapewnienie finansowego bezpieczeństwa dla siebie i najbliższych, to Twój niezbywalny obowiązek. Spotkaj się z nami, porozmawiaj i zapoznaj się z ofertą ubezpieczeń ALLIANZ Polska. - Pracujemy dla Ciebie.
Oferowane za naszym pośrednictwem polisy ubezpieczeniowe nie są w stanie przeciwstawić się siłom natury i nie odsuną wszelkich niebezpieczeństw od Ciebie i Twoich najbliższych. Proponowane przez nas rozwiązania umożliwiają jednakże tworzenie racjonalnych warunków stabilizacji, niezależności i finansowego bezpieczeństwa. Mechanizmy te są doprawdy niezbędne dla pomyślnej realizacji najważniejszych planów życiowych i ochrony najcenniejszych dla Ciebie wartości.

Zapraszamy do lektury zawartych tu informacji, dokonania przeglądu najbardziej istotnych obszarów ochrony ubezpieczeniowej i zapoznania się z propozycją budowy skutecznych mechanizmów bezpieczeństwa w oparciu o system polis ubezpieczeniowych ALLIANZ Polska. Jesteśmy przekonani, że zaproponowany sposób prezentacji problematyki ubezpieczeń sprzyjać będzie refleksji nad tym, co jest dla Ciebie naprawdę ważne i pomoże w przeprowadzeniu analizy Twoich, indywidualnych potrzeb ubezpieczeniowych. Przywołując poszczególne obszary rzeczywistości przedstawiamy konkretne rozwiązania stworzone z myślą o eliminacji bądź łagodzeniu skutków zagrożeń losowych. Wzbudzając zainteresowanie tematyką ochrony tych obszarów, deklarujemy gotowość służenia szczegółową informacją oraz wolę udzielenia wszelkiej możliwej pomocy przy wyborze i zawarciu umów ubezpieczenia najlepiej spełniających Twoje oczekiwania. Mamy nadzieję, że zaproponowany tu sposób traktowania tematyki ubezpieczeń pomocny będzie w podjęciu decyzji, które mogą okazać się naprawdę ważne dla Twojej przyszłości.

Dążenie do pozyskania możliwie najlepszej ochrony ubezpieczeniowej, to wyraz realizmu i racjonalizmu postępowania oraz przejaw najwyższej troski o własne bezpieczeństwo i pomyślność osób Ci bliskich.
Szkolenie - zapisz się »
Czy wiesz, że ...

Prognozy ekonomistów przewidują, że stopa zastąpie- nia emerytury nie przekroczy 50% wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy. - Jeśli zarabiasz obecnie 4 tys. zł/m-c, Twoja przyszła emerytura nie przekroczy kwoty 2 tys. zł m/c.

Blisko 1/4 osób czynnych zawodowo, to osoby działające na warunkach samozatrudnie- nia. Niemal wszystkie te osoby odprowadzają składkę ZUS w minimalnej, wymaganej wyso- kości co oznacza, że na emery- turze otrzymywać będą z ZUS ok. 1.200 zł/m-cznie.

Każdego roku odnotowuje się w Polsce około 50 tys. wypad- ków komunikacyjnych.

W wypadkach drogowych ran- nych zostaje ponad 60 tys. osób a około 5 tys.osób ginie co roku na polskich drogach .

Znaczącą liczbę poszkodowa- nych w ruchu drogowym stano- wią piesi.

Co roku w Polsce wybucha ok. 170 tys. pożarów, z których większość dotyczy niestety gospodarstw domowych.

Odnotowuje się corocznie ok. 100 tys. wypadków przy pracy. - Każdego statystycznego dnia, dwie spośród osób, które rano wychodzą do pracy, nigdy nie powraca już do swych domów.

top