Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, nie obsługuje strony moja-polisa.eu.

Zalecamy zainstalowanie i używanie jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Maxthon
Pomyśl o przyszłości

Bezpieczny dom i dobytek R

Strona w budwie. Wkrótce spotkasz tu bardzo interesujące informacje. Odwiedź nas za jakiś czas. – Zapraszamy.

Nie licz tylko na szczęśliwy los. Niekorzystne przypadki i prawdziwe nieszczęścia mogą zdarzyć się również Tobie.
Także Ty możesz zachorować, ulec wypadkowi i utracić zdolność zarobkowania. Ty także „dorośniesz” i staniesz się emerytem.
Zapewnienie finansowego bezpieczeństwa dla siebie i najbliższych, to Twój niezbywalny obowiązek. Spotkaj się z nami,
porozmawiaj, poznaj naszą ofertę. Pracujemy dla Ciebie.

Bezpieczny dom,
spokojne dni,
niestraszne
żadne zagrożenia

Elastyczna formuła ubezpieczeń majątkowych ALLIANZ umożliwia dokonanie selektywnego wyboru w obszarze dostępnych klauzul (zakresów ochrony ubezpieczeniowej) i dopasowanie kształtu polisy do indywidualnych potrzeb Klienta. Wśród możliwych opcji znalazło się również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), które mogą być zawierane również jako odrębne i niezależne umowy. Nowoczesny i łatwy sposób zawierania umów, jasne zasady ochrony oraz sprawny przebieg procesu likwidacji szkód przekonują o wyjątkowej wartości proponowanych rozwiązań. Możliwość opłaty składki w systemie ratalnym oraz stosowany system bonifikat i zniżek dodatkowo zachęcają do korzystania z tej wyjątkowej oferty.
Produkty ubezpieczeniowe ALLIANZ

ALLIANZ DLA DOMU
Pakiet ubezpieczeń majątkowych z opcją wyboru zakresu ubezpieczenia.
Do wyboru różne klauzule ubezpieczenia, w tym także:

 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC)
  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe lub osobowe oraz ich finansowe następstwa, wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
          Możliwość zawarcia dodatkowej polisy jako uzupełnienie ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW)
  Ubezpieczenie obejmuje świadczenia z tytułu:
      – śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku NW
      – trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW
      – zwrotu kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów
          odbudowy stomatologicznej, poniesionych na skutek NW
     – zwrotu kosztów leczenia poniesionych w skutek NW
          Opcja rozszerzenia zakresu ochrony o następstwa zawału serca i udaru mózgu.
          Możliwość zawarcia polisy jako uzupełnienie ubezpieczenia „ALLIANZ…”, uzupełnienie polisy OC
              lub jako odrębnej, samodzielnej umowy ubezpieczenia typu NW.
  więcej  »
Ważne i najważniejsze

 • ALLIANZ oferuje nowoczesny i przyjazny pakiet ubezpieczeń majątkowych oraz stwarza
  możliwość swobodnego wyboru zakresu ubezpieczenia.

 •   PRZEJRZYSTE ZASADY UMOWY
 •   ŁATWOŚĆ ZAWARCIA POLISY
 •   NISKA SKŁADKA UBEZPIECZENIA
 •   MOŻLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT W SYSTEMIE RATALNYM
 •   MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA OCHRONY OC i NW
 •   SATYSFAKCJONUJĄCA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA
 •   SZYBKA I SPRAWNA LIKWIDACJA SZKÓD

top