Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, nie obsługuje strony moja-polisa.eu.

Zalecamy zainstalowanie i używanie jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Maxthon
Pomyśl o przyszłości

Ubezpieczenie życia R

Czym jest życie, to jedno z najważniejszych pytań, na które nie sposób udzielić jednoznacznej i akceptowanej przez wszystkich odpowiedzi, dlatego kwestię tą najchętniej pozostawiamy pod rozwagę filozofów i teologów. Nie znaczy to jednak, że nie poszukujemy własnej definicji tego pojęcia i choć może za rzadko a i bezskutecznie, staramy się z tym problemem na własny rachunek uporać. W zdarzających się rozważaniach na ten temat, niezależnie od przyjętej płaszczyzny światopoglądowej, zderzamy się zawsze z brutalną prawdą, że ta wyjątkowa, cudowna funkcja nie posiada cechy stałości i jest ściśle określona w wymiarze czasu. Sprawia to, że myśląc o życiu nie udaje się uniknąć cechy jego przemijania, nieuniknionego kresu życia i wszelkich związanych z tym skojarzeń. Niezależnie od czynników emocjonalnych, jakie wywołuje ta konkluzja, śmierć każdego człowieka jest okolicznością powodującą szereg implikacji mających wpływ na losy najbliższego mu otoczenia – rodziny, bliskich, współpracowników, przyjaciół i wszystkich tych, z którymi pozostawał we wszelkich związkach emocjonalnych, społecznych czy ekonomicznych.

System ubezpieczeń nie jest w stanie zahamować tego, co nieuniknione, pozwala jednak na stworzenie niezbędnych warunków stabilizacji i finansowego bezpieczeństwa. Wypłacane przez ubezpieczyciela odszkodowanie umożliwia złagodzenie skutków nieszczęścia, dokończenie uruchomionych przedsięwzięć i osiągnięcie zamierzonych celów a co najważniejsze, umożliwia realizację planów życiowych osób uzależnionych od istnienia tych, których zabrakło. W krytycznej sytuacji, ten rodzaj pomocy może okazać się doprawdy niezbędny, dlatego tworzenie warunków bezpieczeństwa na wypadek śmierci Ubezpieczonego, to jedna z wielu i pewnie najważniejsza płaszczyzna działania systemów ubezpieczeniowych. Odpowiednio dobrany mechanizm ochrony na wypadek śmierci, to wyraz racjonalizmu postępowania oraz przejaw najwyższej troski o bezpieczeństwo i pomyślność osób ekonomicznie związanych z losem osoby, której może przecież zabraknać.

Innowacyjny charakter systemu ubezpieczeń Allianz pozwala na zindywidualizowany wybór odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego, określenie koniecznego poziomu odszkodowania oraz optymalizację wysokości składki. Polisy ALLIANZ umożliwiają uzyskanie wolnego od podatków odszkodowania w wysokości do 5.000.000 PLN! Środki te mogą skutecznie posłużyć do przezwyciężenia wszelkich trudności zaistniałych po śmierci Ubezpieczonego.


Nie licz tylko na szczęśliwy los. Niekorzystne przypadki i prawdziwe nieszczęścia mogą zdarzyć się również Tobie.
Także Ty możesz zachorować, ulec wypadkowi i utracić zdolność zarobkowania. Ty także „dorośniesz” i staniesz się emerytem.
Zapewnienie finansowego bezpieczeństwa dla siebie i najbliższych, to Twój niezbywalny obowiązek. Spotkaj się z nami,
porozmawiaj, poznaj naszą ofertę. Pracujemy dla Ciebie.

Bezpieczeństwo
rodziny i bliskich
w każdych
okolicznościach

Nikt nie jest sam i nie żyje wyłącznie dla siebie, dlatego troska o własne zdrowie i życie jest jednocześnie wyrazem najwyższej troski o los najbliższych. Co by się stało, gdyby nas zabrakło bądź gdyby choroba lub nieszczęśliwy wypadek pozbawiły nas możliwości codziennego wywiązywania się z naszych społecznych obowiązków?
Konstruktywną odpowiedzią na tego typu pytanie jest system polis ochronnych, które tworzą warunki finansowego zabezpieczenia w najbardziej ekstremalnych sytuacjach losowych. W przypadku zaistnienia nieprzychylnych okoliczności uruchamiany jest mechanizm ochronny wsparcia materialnego, który umożliwia przezwyciężenie trudności i pozwala na realizację celów oraz funkcji osoby dotkniętej nieszczęściem.
W krytycznej sytuacji, ten rodzaj pomocy może okazać się doprawdy niezbędny. Polisy AEGON umożliwiają uzyskanie wolnego od podatków odszkodowania w przypadku śmierci Uezpieczonego, do wysokości 1.000.000 PLN. Tworzą także warunki finansowego bezpieczeństwa w przypadkach poważnych zachorowań, pobytu w szpitalu, trwałego inwalidztwa, niezdolności do pracy oraz w wielu innych, niekorzystnych sytuacjach.
Innowacyjny charakter systemu ubezpieczeń AEGON pozwala na zindywidualizowany wybór rodzajów objętego ochroną ryzyka, określenie oczekiwanego poziomu odszkodowania oraz optymalizację wysokości składki.
Produkty ubezpieczeniowe ALLIANZ

 

 • BEZPIECZNI
  Terminowa polisa ochrony życia Ubezpieczonego
  (ubezpieczenie na wypadek śmierci w skutek dowolnej przyczyny)
  więcej »
 • POD OPIEKĄ
  Pakiet dodatkowych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW)
  oraz zdarzeń powstałych z dowolnej przyczyny, obejmujący następujące rodzaje ryzyka:
  – śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (NW),
  – pobyt w szpitalu w skutek NW,
  – trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW,
  – trwałe inwalidztwo spowodowane NW,
  – trwała i całkowita niezdolność do pracy (NW lub przyczyna dowolna),
  – poważne zachorowanie,
  – operacje medyczne,
  – przejęcie obowiązku opłacania składekwięcej »
Ważne i najważniejsze
 • BEZPIECZNI – Pomyśl o nich, bo ostateczny kres czeka niestety każdego z nas.
  Nowoczesna i przystępna polisa ochronna:
  – tworzy zabezpieczenie wydatków rodziny związanych ze śmiercią Ubezpieczonego,
  – zabezpiecza majątek Ubezpieczonego,
  – gwarantuje realizacje zobowiązań kredytowych,
  – zabezpiecza realizację celów finansowych rodziny (np. studiów dziecka, budowy domu).
  Im w młodszym wieku zawierasz umowę, tym niższa jest wysokość składki ubezpieczenia.
 • POD OPIEKĄ – Daj się otoczyć naszą opieką, kiedy będzie Ci najbardziej potrzebna.
  Z naszą pomocą możesz stworzyć odpowiedni dla Twoich potrzeb system ochrony przed skutkami wypadku,
  zachorowania i konsekwencjami innych nieprzewidzianych, złych zdarzeń.
  Nie pozwól aby ślepy przypadek zamienił Twoje życie w koszmar oraz pozbawił Cię komfortu i radości życia.
  Daj sobie szansę na godne życie, nawet jeśli doświadczy Cię los.
  Polisa POD OPIEKĄ, to gwarancja komfortu myślenia o Twojej przyszłości, nawet jeśli miałyby nadejść złe dni.

  Nasze polisy dostosowane są do potencjalnych potrzeb i możliwości finansowych każdego. – Stać Cię na to.

top