Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, nie obsługuje strony moja-polisa.eu.

Zalecamy zainstalowanie i używanie jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Maxthon
Pomyśl o przyszłości

Ochrona zdrowia R

Strona w budwie. Wkrótce spotkasz tu bardzo interesujące informacje. Odwiedź nas za jakiś czas. – Zapraszamy.

Nie licz tylko na szczęśliwy los. Niekorzystne przypadki i prawdziwe nieszczęścia mogą zdarzyć się również Tobie.
Także Ty możesz zachorować, ulec wypadkowi i utracić zdolność zarobkowania. Ty także „dorośniesz” i staniesz się emerytem.
Zapewnienie finansowego bezpieczeństwa dla siebie i najbliższych, to Twój niezbywalny obowiązek. Spotkaj się z nami,
porozmawiaj, poznaj naszą ofertę. Pracujemy dla Ciebie.

Gwarancja
dobrej opieki,
zwrot kosztów
leczenia

Nikt nie jest sam i nie żyje wyłącznie dla siebie, dlatego troska o własne zdrowie i życie jest jednocześnie wyrazem najwyższej troski o los najbliższych. Co by się stało, gdyby nas zabrakło bądź gdyby choroba lub nieszczęśliwy wypadek pozbawiły nas możliwości codziennego wywiązywania się z naszych społecznych obowiązków?
Konstruktywną odpowiedzią na tego typu pytanie jest system polis ochronnych, które tworzą warunki finansowego zabezpieczenia w najbardziej ekstremalnych sytuacjach losowych. W przypadku zaistnienia nieprzychylnych okoliczności uruchamiany jest mechanizm ochronny wsparcia materialnego, który umożliwia przezwyciężenie trudności i pozwala na realizację celów oraz funkcji osoby dotkniętej nieszczęściem.
W krytycznej sytuacji, ten rodzaj pomocy może okazać się doprawdy niezbędny. Polisy ALLIANZ umożliwiają uzyskanie wolnego od podatków odszkodowania w przypadku śmierci Uezpieczonego, do wysokości 1.000.000 PLN. Tworzą także warunki finansowego bezpieczeństwa w przypadkach poważnych zachorowań, pobytu w szpitalu, trwałego inwalidztwa, niezdolności do pracy oraz w wielu innych, niekorzystnych sytuacjach.
Innowacyjny charakter systemu ubezpieczeń ALLIANZ pozwala na zindywidualizowany wybór rodzajów objętego ochroną ryzyka, określenie oczekiwanego poziomu odszkodowania oraz optymalizację wysokości składki.
Produkty ubezpieczeniowe ALLIANZ

 

 • BEZPIECZNI
  Terminowa polisa ochrony życia Ubezpieczonego
  (ubezpieczenie na wypadek śmierci w skutek dowolnej przyczyny)
  więcej »
 • POD OPIEKĄ
  Pakiet dodatkowych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW)
  oraz zdarzeń powstałych z dowolnej przyczyny, obejmujący następujące rodzaje ryzyka:
  – śmierć spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem (NW),
  – pobyt w szpitalu w skutek NW,
  – trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW,
  – trwałe inwalidztwo spowodowane NW,
  – trwała i całkowita niezdolność do pracy (NW lub przyczyna dowolna),
  – poważne zachorowanie,
  – operacje medyczne,
  – przejęcie obowiązku opłacania składekwięcej »
Ważne i najważniejsze
 • BEZPIECZNI – Pomyśl o nich, bo ostateczny kres czeka niestety każdego z nas.
  Nowoczesna i przystępna polisa ochronna:
  – tworzy zabezpieczenie wydatków rodziny związanych ze śmiercią Ubezpieczonego,
  – zabezpiecza majątek Ubezpieczonego,
  – gwarantuje realizacje zobowiązań kredytowych,
  – zabezpiecza realizację celów finansowych rodziny (np. studiów dziecka, budowy domu).
  Im w młodszym wieku zawierasz umowę, tym niższa jest wysokość składki ubezpieczenia.
 • POD OPIEKĄ – Daj się otoczyć naszą opieką, kiedy będzie Ci najbardziej potrzebna.
  Z naszą pomocą możesz stworzyć odpowiedni dla Twoich potrzeb system ochrony przed skutkami wypadku,
  zachorowania i konsekwencjami innych nieprzewidzianych, złych zdarzeń.
  Nie pozwól aby ślepy przypadek zamienił Twoje życie w koszmar oraz pozbawił Cię komfortu i radości życia.
  Daj sobie szansę na godne życie, nawet jeśli doświadczy Cię los.
  Polisa POD OPIEKĄ, to gwarancja komfortu myślenia o Twojej przyszłości, nawet jeśli miałyby nadejść złe dni.

  Nasze polisy dostosowane są do potencjalnych potrzeb i możliwości finansowych każdego. – Stać Cię na to.

top