Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, nie obsługuje strony moja-polisa.eu.

Zalecamy zainstalowanie i używanie jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Maxthon
Pomyśl o przyszłości

Inne polisy i ubezpieczenia R

Strona w budwie. Wkrótce spotkasz tu bardzo interesujące informacje. Odwiedź nas za jakiś czas. – Zapraszamy.

Dysponujemy szeroką gamą nowoczesnych produktów ALLIANZ, umożliwiających budowę własnego kapitału inwestycyjnego oraz efektywne gospodarowanie zgromadzonymi środkami. Każdy znajdzie tu dla siebie właściwe rozwiązanie, zarówno osoby dysponujące zgromadzoną wcześniej, znaczącą kwotą oszczędności, jak i ci, którzy chcieliby osiągnąć zamierzone cele dzięki niewielkim, regularnym wpłatom. Nasze programy inwestycyjne stwarzają możliwość efektywnego pomnażania zgromadzonego kapitału, dzięki czemu zdecydowanie

Znajdziemy
dla Ciebie
każdą polisę,
najlepsze ubezpieczenie

łatwiejsza staje sięrealizacja takich zamierzeń jak finansowanie studiów i pomoc w usamodzielnieniu dzieci, zakup nieruchomości bądź tworzenie własnego systemu zabezpieczenia emerytalnego.
Produkty ubezpieczeniowe ALLIANZ

Nowatorskie programy oszczędnościowo-inwestycyjne z funkcją ochrony życia. Umożliwiają systematyczne gromadzenie i pomnażanie oszczędności bądź efektywne inwestowanie zgromadzonych wcześniej środków (programy rentierskie).

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE NOWEJ GENERACJI            
– WIĘCEJ NIŻ NA LOKACIE, BEZPIECZNIEJ NIŻ NA GIEŁDZIE!!!           

 • WPŁATY JEDNORAZOWE
  (inwestowanie zgromadzonego kapitału)

  wpłaty w polskich złotych (PLN):
  wpłaty w walutach (EUR, USD):
  • PRODUKT 4 Euro
  • PRODUKT 5 Dolar
 • WPŁATY SYSTEMATYCZNE
  (systematyczne inwestowanie oszczędności)

  wpłaty wyłącznie w polskich złotych (PLN):
  • Produkt 7
  • Prpdukt 8
  • Produkt 9 – NOWOŚĆ!!!  ?
  • Produkt 9.1
  • Produkt 9.2
  • ————————————————————–

   UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE
   – notowania, poradnik inwestora       więcej  ?

Ważne i najważniejsze

  ALLIANZ dysponuje pakietem nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych i oferuje swoje doświadczenie
                       w planowaniu i realizacji długoterminowych programów oszczędnościowo-inwestycyjnych:

 • INWESTOWANIE WCZEŚNIEJ ZGROMADZONEGO KAPITAŁU   –   Powierzone przez Klienta środki tworzą kapitał ochrony na wypadek śmierci. Kapitał ten jest inwestowany w system funduszy inwestycyjnych, gwarantując nie tylko bezpieczeństwo zgromadzonych środków ale także możliwość ich efektywnego pomnażania.
 • INWESTOWANIE OSZCZĘDNOŚCI – BUDOWA KAPITAŁU   –   Przekazywane systematycznie oszczędności Klienta budują kapitał, który tworzy warunki ochrony na wypadek śmierci. Systematyczne wpłaty Klienta
  są sukcesywnie inwestowane w system funduszy inwestycyjnych, zapewniając ochronę zgromadzonych oszczędności oraz możliwość ich efektywnego pomnażania.

  ——————————————————————————————————————————————————————–

 • INNOWACYJNY CHARAKTER PRODUKTÓW ALLIANZ:
 • gwarancja bezpieczeństwa oraz wypłaty powierzonych środków bądź korzystnego odszkodowania,
 • zapewnienie realnej wartości zgromadzonych oszczędności (ochrona przed inflacją),
 • skuteczna nauka oszczędzania oraz konsekwencji w realizacji inwestycji kapitałowych,
 • dostęp Klienta do najbardziej efektywnych funduszy inwestycyjnych, polskich i zagranicznych,
 • możliwość działania na rynkach międzynarodowych i nieznaczne koszty obsługi inwestycyjnej,
 • swoboda wyboru decyzji inwestycyjnych,
 • swoboda decyzji dysponowania zgromadzonym kapitałem bądź odszkodowaniem,
 • możliwość powierzenia inwestycji doświadczonym specjalistom – Dobre rozwiązanie!!!  ?

top