Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, nie obsługuje strony moja-polisa.eu.

Zalecamy zainstalowanie i używanie jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Maxthon
Pomyśl o przyszłości
Szkolenie - zapisz się »
Cechy produktów:
  • Nowatorski sposób budowa- nia i inwestowania kapitału.
  • Bezpieczeństwo zgromadzo- nych środków, gwarantowa- ne przez stały nadzór Komisji Nadzoru Finansowego.
  • Siła, doświadczenie i trady- cja wielkiej, międzynarodowej organizacji finansowej.
  • Gwarancja profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie.
  • Zgromadzone środki pełnią funkcję ochronną tworząc zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci – ubezpie- czenie życia.
  • Możliwość wyboru samodziel- nego zarządzania aktywami.
  • Ograniczenie skutków działa- nia niektórych mechanizmów podatkowych (podatek od spadków i darowizn, podatek od dochodów kapitałowych).
  • Life Relatywnie niskie koszty obsługi organizacyjnej i finansowej każdej inwestycji.
 ALLIANZ
WIĘCEJ NIŻ
NA BANKOWEJ LOKACIE,
BEZPIECZNIEJ
NIŻ NA GIEŁDZIE

Sprawdź bieżące notowania funduszy kapitałowych.   więcej  »

Zapoznaj się z wynikami funduszy inwestycyjnych ALLIANZ.   więcej  »
top