Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, nie obsługuje strony moja-polisa.eu.

Zalecamy zainstalowanie i używanie jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Maxthon
Pomyśl o przyszłości
Szkolenie - zapisz się »
Cechy produktów:
  • Siła, doświadczenie i trady- cja wielkiej, międzynarodo- wej organizacji finansowo-ubezpieczeniowej.
  • Gwarancja profesjonalizmu obsługi.
  • Możliwy jednolity poziom składki w wybranym okresie ubezpieczenia.
  • Wysokość składki zależna od wybranej sumy ubezpiecze- nia, wieku Ubezpieczonego, okresu ubezpieczenia oraz częstotliwości składki.
  • Protection Pełna gwarancja wypłaty odszkodowania.
top